دبیر شورای عالی مناطق آزاد
1400-07-19
اقدام انقلابی سعید محمد؛

چوب حراج محمد به اشرافیت | ساختمان مجلل منطقه آزاد اروند به فروش می‌رسد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: به دنبال خریدار مناسب برای فروش ساختمان مجلل کنونی سازمان منطقه آزاد اروند هستیم و پس از آن به همان مکان پیش باز خواهیم گشت.