پایگاه شناختی رسانه‌ای مبسوط
مبسوط؛ روایت زنده و پویای تاریخ

درباره

فاطمه قاسمی

نویسنده و روزنامه نگار

کارشناسی علوم سیاسی و دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه خواهران

از سال 1384 قلم روزنامه نگاری به دست گرفته و برای تحقق آرمانهای انقلاب می نویسم


علیرضا سهلانی


محمد جعفری

طلبه، نویسنده و پژوهشگر علوم شناختی و فقه اسلامی روزنامه نگار و مشاور حوزه شناختی تولید محتوای رسانه ای


حمید خادم الحسینی


احسان رضایی