یک آدرس ایمیل معتبر تمام ایمیل های سیستم به این آدرس ارسال می شود. آدرس ایمیل عمومی نمی شود و فقط در صورت تمایل به دریافت گذرواژه جدید یا مایل به دریافت اخبار یا اعلان های خاص از طریق ایمیل مورد استفاده قرار می گیرد.
چندین نویسه خاص مجاز هستند ، از جمله فاصله ، نقطه (.) ، خط فاصله (-) ، آپوستروف (') ، زیر خط (_) ، و علامت @. همچنین اسامی و کلمات فارسی مجاز است.
Your virtual face or picture.
One file only.
20 مگابایت limit.
Allowed types: png gif jpg jpeg.
تنظیمات تماس
به سایر کاربران اجازه دهید از طریق فرم تماس شخصی که آدرس ایمیل شما را مخفی نگه می دارد با شما تماس بگیرند. توجه داشته باشید که برخی از کاربران ممتاز مانند مدیران سایت هنوز می توانند با شما تماس بگیرند حتی اگر این ویژگی را غیرفعال کنید.