۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۴:۳۹

مبسوط، رسانه عصر امت-امامت

ارتباط با ما / آرشیو / تلگرام / سروش / ایتا / فیس بوک / جست و جو

یادداشت

فاجعه بیروت، صدایی برای شکست سکوت جهانی کرونا | بیروت پوششی برای سرکوب ساختاری مردم آمریکا

تغییرات ساختاری؛ رمز عملیات هیبریدی آمریکایی در جغرافیای اسلامی که می‌خواهد ماموریت جریان تحریف منطق آزادی جنبش‌های مردمی را هدایت و هیاهویی دیگر برای نسل کشی و سرکوب مردم آمریکا را ایجاد کن...